Koninklijke Vlaamse Biljart Bond Liefhebbers

 

 

Algemeenheden

 

 De Koninklijke Vlaamse Biljartbond Liefhebbers werd gesticht te Lommel op 8 augustus 1967 als

 vereniging zonder winstoogmerk (V.Z.W.) en heeft tot doel de biljartsport te bevorderen.

 De organisatie staat beschreven in haar statuten.

 Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met de eerste zaterdag van de maand juni.

 

 

Stichters van de K.V.B.B.L.

 Daems Jos, bediende, Vliegdenstraat 10, 3900 Lommel, Belg.

 Maes Alfons, bediende, Blauwekeidreef 9, 2400 Mol, Belg

 Kuyken Henri, bediende, Grensstraat 34, 3960 Beverlo, Belg.

 Bleux Martin, electricien, Stationstraat 101, 3560 Koersel, Belg.

 Schepkens Antoon, arbeider, Statiestraat 66, 3970 Leopoldsburg, Belg.

 Baeten Antoon, handelaar, Blauwe Kei 40, 3900 Lommel, Belg.

 Kerkhofs Jos, arbeider, Voldersweg 12, 3900 Lommel, Belg.

 Gordts Firmin, militair, Em.Veraerenstraat 14, 3970 Leopoldsburg, Belg.

 

 

Modaliteiten voor toetreding

 Om in aanmerking te komen voor toetreding dient een club over een bestuur, statuten

 en een aantal leden, a rato van minimum vijf, te beschikken.

 De aanvraag tot toetreding, voorgelegd aan de beheerraad van de KVBBL,

 dient de volgende elementen te bevatten:

de ledenlijst met vermelding van naam, voornaam, adres en geboortedatum;

de samenstelling van het bestuur;

een afschrift der statuten.

 

 

 

 Enkel de beheerraad van de KVBBL beslist over de aanvraag en zal de beslissing motiveren.

 Bij aanvaarding moet de nieuwe club een waarborgsom storten.

 Deze wordt jaarlijks bepaald tijdens de statutaire vergadering (momenteel 25 euro.)

 

Klik hier om uw aanvraag tot toetreding te mailen